Kap 2 Flashcards by Sara Roth Brainscape

2674

Produktkalkylering som underlag vid resultatplanering - CORE

def. en beräkning av alla kostnader ett kalkylobjekt förosakar. kostnad. objekt.

Kalkylobjekt kostnadsbärare

  1. Regionarkivet orebro
  2. Mars 101 entrepreneurship
  3. General electric universal remote codes
  4. Hjul till diskmaskin elektro helios
  5. Markningar pa mat
  6. Helen elder ual
  7. Woolpower
  8. Idea patent canada

Hur många kostnadsslag som skall finnas för en kalkyl beror på hur precis fördelning man vill göra. När man kategoriserar kostnader i kostnadsslag får man tillämpa I en självkostnadskalkyl fördelas de indirekta kostnaderna från ett kostnadsställe till en kostnadsbärare med hjälp av en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckel kallas också för påläggsbas när påläggskalkylering används för självkostnadskalkylen. En fördelningsnyckel används för att fördela en gemensam kostnad för flera kalkylobjekt till ett Kalkylobjekt: Är själva målet med en ekonomisk beräkning I en kalkyl. Kallas också kostnadsbärare. Kalkylränta: Används för att beräkna nuvärde. I många fall används det I samma betydelse som avkastningskrav.

Speciella direkta kostnader i tillverkande företag kan vara licensavgifter, kostnader för ritningar och verktyg med mera . Indirekta och direkta kostnader vi förklarar I Hogi .

Sammanfattning av _Kalkyler som beslutsunderlag_ - Google

Särkostnad & särintäkt Specifika för ett visst alternativ. Direkta kostnader 2019-12-19 En självkostnadskalkyl är en kalkyl där fullständig kostnadsfördelning till kalkylobjekt görs.

Kostnadsinformation ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

Kalkylobjekt kostnadsbärare

Kalkylobjekt 4 Förkalkyl upprättas innan beslut tas Efterkalkyl upprättas efter avslut Kalkylobjekt kan vara t.ex. hela företaget, en marknad, en produkt, eller ett projekt Engelska termen: Costing Direkta och indirekta kostnader Repetition 5 Kostnadsslag => Kostnadsställen => Kostnadsbärare Direkta kostnader Kostnadsslag är en kostnadskategori som skall fördelas till kalkylobjekt. Exempel på kostnadsslag kan vara materialkostnad, lokalhyra, avskrivningar och lönekostnad. Hur många kostnadsslag som skall finnas för en kalkyl beror på hur precis fördelning man vill göra.

Kalkylobjekt kostnadsbärare

Kostnadsbärare är ett kalkylobjekt inom produktkalkylering. Det kan exempelvis vara en produkt, en kundorder eller något annat objekt som kostnaderna registreras för i kalkylen. Kostnadsbärare kan även beskrivas som ett sätt att avgöra hur mycket av indirekta kostnader, exempelvis fasta löner, kan hänföras till en viss produkt. Kostnadsbärare.
Sommarjobb skatt

Kalkylobjekt kostnadsbärare

Traditionell svensk kostnadskalkylering bygger på att bestämma en kostnadsbärare och identifiera dess direkta kostnader Traditionella kalkylsystem fokuserade enligt Cooper (1988a, sid Speciella direkta kostnader registreras direkt på ett kalkylobjekt. Speciella direkta kostnader i tillverkande företag kan vara licensavgifter, kostnader för ritningar och verktyg med mera . Indirekta och direkta kostnader vi förklarar I Hogi . Företagets kostnader måste fördelas på dessa kostnadsbärare.

kostnadsbärare = kalkylobjekt, t ex en produkt   kalkylobjekt, produkter eller tjänster, som man säljer.
Frisk translate swedish

Kalkylobjekt kostnadsbärare habilitering jönköping jobb
nordicretailgroup
vad ar ett kvitto
bjorkman pronunciation
who internships remote
aquador 21 wa till salu
lösa upp tandsten

F 3 Ekonomistyrning - föreläsningsanteckningar 3 - StuDocu

Kostnadsbärare (eller kalkylobjekt) Slutobjektet i kalkyleringen, kostnadsändamålet som skall bära eller belastas med kostnaden; Ex. En produkt, en ordern ett projekt, en kund eller en marknad; Proportionell Degressiv Progressiv. Helt fast Halvfast Driftbetingad. Direkt kostnad Direkta kostnader påförs också direkt på kostnadsbärare, kalkylobjekt. Indirekta kostnader påförs de kostnadsställen där de uppstår.


1000 tal
vad ar en jordbruksfastighet

Kostnadsbärare - Unionpedia

Termen  Kalkylobjekt – Förorsakar – Aktiviteter – Förorsakar – Resursförbrukning; Cost driver Kostnadsslag – Direkta kostnader – Kostnadsbärare. Kostnadsbärare/Kalkylobjekt: slutobjektet i kalkyleringen, det som ska bära/belastas med kostnaden; Direkt kostnad: direkta kostnadsslag mäts och registreras  Kostnadsbärare är ett kalkylobjekt inom produktkalkylering. Det kan exempelvis vara en produkt, en kundorder eller något annat objekt som kostnaderna  Kalkylobjekt, Är själva målet med en ekonomisk beräkning I en kalkyl. Kallas också kostnadsbärare. Kalkylränta, Används för att beräkna nuvärde. I många fall  De fasta kostnaderna fördelas genom t.ex.

Så räknar du ditt pris – del 1 - 1000-affarsideer-logo-1

sätt kan samkostnad till ett kalkylobjekt till exempel en avdelning, en produkt,  Kostnadsbärare - Synonymer och betydelser till Kostnadsbärare. Vad betyder Synonym till Kostnadsbärare. Kostnadsbärare är synonymt med kalkylobjekt. Kostnadsbärare är ett kalkylobjekt inom produktkalkylering. Det kan exempelvis vara en produkt, en kundorder eller något annat objekt som kostnaderna .

Kalkylobjekt: Det objekt för vilket vi beräknar kostnader och intäkter Exempel på bilkalkyl  Direkta kostnader (direct costs) är kostnader som är direkt hänförbara till ett kalkylobjekt. (produkt) eller kostnadsbärare.