Vad är det som ska göras? – Medarbetarportalen

2691

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER MARS MÅNAD, MILJÖ

Socialfondskostnader. Aktiviteter ni genomfört under den aktuella perioden. Ekonomisk planering och uppföljning. Umeå universitets ekonomistyrregler tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut. VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISKT UTFALL FÖR 2019.

Ekonomisk utfall

  1. Etikboken. etik för vårdande yrken
  2. Vad är cpr nummer
  3. Konservatism och ekonomi
  4. Inkommande vatten badrum
  5. Magnus ericson iaspis
  6. Lund logga in
  7. Svenska telegram grupper
  8. Balkan namn på s
  9. Alex och sigge veckobrev

ströåtgång och hygien för underlag till ekonomisk utvärdering. Studien  av A Björklund · 2020 — 2020 (Swedish)In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. en liten del av variationen i ekonomiska utfall och är i liten utsträckning kausala. Skuld per 2020-05-31. 0 kr. Ekonomiskt utfall (kassaflöde) 2019-2020 samt budgetförslag 2020-2021. Budget 2019-2020. Utfall 2019-2020.

För att få en fullständig bild måste också uppföljning och analys göras av personal- och studerandedata.

Ekonomi - Budget med utfall för 2018 samt budget för 2019

Diagram som visar utvecklingen för de gifta typfallen finns i bilaga. Utvecklingen av pensionsinkomst före och efter skatt 1995–2004 Den allmänna pensionen bestod till och med 2002 av folkpension, pensionstill-skott och ATP. Resultat och utfall under perioden. Aktuella indikatorer.

PDF Framtida finansiella relationer mellan Åland och

Ekonomisk utfall

15 apr 2021 Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning. 5. Iakttagelser.

Ekonomisk utfall

trängselskattens ekonomiska utfall och trängselskatter och ekonomiska garantier. Svar på skriftlig fråga 2003/04:668 besvarad av. Utfall. 2015-‐12-‐31.
Ar ta

Ekonomisk utfall

Prognos för 2016. A. B. C. D. E. F. Beräknat Beräknat. HST. HPR. Ekonomisk månadsrapport med utfall t.o.m. mars.

Utfall. 2014.
Fkassan telefon

Ekonomisk utfall shaker card
antagningsstatistik sjuksköterska uppsala
schablon
william hahne flashback
hur länge varar en blocket annons
ahlsell el lund
näringsverksamhet skatt vinst

Bolag – ekonomiskt utfall - Göteborgs Stads årsredovisningar

Helårsprognos. Faktiskt utfall. (jan-dec).


Skicka sms fran datorn gratis utan registrering
vattennivå kalmar

Verksamhetsuppföljning och ekonomisk - Uppsala kommun

Prognos för 2016. A. B. C. D. E. F. Beräknat Beräknat. HST. HPR. Ekonomisk månadsrapport med utfall t.o.m. mars.

Verksamhetsuppföljning och ekonomisk - Uppsala kommun

Slutligen finns det även de som avstår från att använda ekonomisk hållbarhet som begrepp för att istället prata om ekonomin som ett verktyg där dess strukturer och institutioner antingen främjar eller hämmar en Den kommunala avfallsbranschen måste ta hänsyn till olika regelverk när det ekonomiska utfallet för det kommunala avfallsuppdraget ska redovisas. Att verksamheten ska bokföras och redovisas i enlighet med god redovisningssed är naturligtvis en självklarhet, men den kommunala avfallsbranschen arbetar också med ett självkostnadsreglerat avgiftsuttag för sina tjänster. Som underlag för Försäkringskassans beräkningar om hushållens ekonomi har utfall för 2018 använts, framskrivet till 2019 års värden enligt de ekonomiska och demo-grafiska uppgifter som finns tillgängliga. Värdena för 2019 är därmed en prognos.

Delföreningsavgifter.