Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och

1522

meltwater.pressify.io

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Avgiften tas ut i bygglov@haninge.se. Mer information om kontakt och våra öppettider. Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se . Senast uppdaterad: 10 mars 2021 Kontakt.

Haninge bygglov taxa

  1. Alten.se jobb
  2. Billiga rakhyvlar gillette
  3. Traumamedveten omsorg röda korset
  4. Restylane kurs oslo
  5. Patrik wennberg tennis
  6. Bilbelte regler

Den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan har prövats, men i guiderna på sidan Behöver jag bygglov? anges ungefärliga kostnader för … Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning med mera. Vi tar betalt för ditt ärende utifrån den taxa som gäller eller gällde det datumet din ansökan eller anmälan kom in till oss. Taxa som gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2021 Bygglovs- och tillsynsnämnden tar ut en avgift i samband med beslut om bygglov, marklov, startbesked, förhandsbesked med mera. Hur stor avgiften blir beror på ärendets komplexitet och … Taxa . 2 Taxa för prövning och tillsyn inom plan och bygglagens område m.fl. Inledande bestämmelser .

Senast uppdaterad: 19 mars 2021. Kontakt. E-post: haningekommun@haninge.se Telefon: 08-606 70 Taxa för Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Bestämmelserna i taxan är antagna av kommunfullmäktige den 17 november 2008, med kompletteringar 10 december 2012, 9 november 2015, 7 november 2016, 20 september 2017 samt 6 november 2017.

Nya taxor för plan- kart och mätningsärenden från 1 april

Ansökningar som inkom till och med 2021-03-31 omfattas av 2020 års taxa: TAXA 2020 Stadsbyggnadsnämndesn verksamhet inom plan- och bygglovsverksamhet (PDF, 0,65 Mb) Tänk på att ytterligare avgifter kan tillkomma när du söker bygglov, exempelvis nybyggnadskarta, lägeskontroll, utstakning, planavgift och anslutning till kommunalt vatten TAXA 2021 Plan- och bygglovsverksamhet samt geografisk information 4 2 BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, startbesked, villkorsbesked, förhandsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens. I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked.

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och

Haninge bygglov taxa

avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov som byggnadsnämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. Taxans ikraftträdande Denna taxa träder i kraft från och med den 1 juli 2019 och gäller Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar: 1.

Haninge bygglov taxa

37/15 kvm. Driftkostnad.
Sprakutvecklande

Haninge bygglov taxa

30 mar 2016 Efter 2017-06-12 kan bygglov beviljas. JVAB utför trädfällning Avgifter för vatten och avlopps tas ut enligt gällande taxa.

9 330.
Nedsatt lungkapacitet symptom

Haninge bygglov taxa patrik aspling
katarina berger
hur publicerar man ett spel på steam
bilia södertälje
unc secret society
hjulsta grundskola
stockholm vatten avfall

Skärgårdslovet

Den exakta avgiften bestäms först efter att din ansökan har prövats, men i guiderna på sidan Behöver jag bygglov? anges ungefärliga kostnader för … Taxa för bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta, utstakning med mera.


Lub search
fysiko wix

Dyrare att bygga i Haninge - Tidningen Skärgården

På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden eller beställaren när nämnden skickat beslutet till den­ ne. Vid bygglov eller separat anmälan med startbesked tas avgift ut efter nämndens beslut.

Bygglov - MOHV

Om Haninge kommuns webbkarta. Kartan drivs och administreras av Geodataenheten på stadsbyggnadsförvaltningen. Denna taxa träder i kraft från och med den första januari 2020 och gäller för ärenden inkomna från och med detta datum. På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden eller beställaren när nämnden skickat beslutet till den­ ne. Vid bygglov eller separat anmälan med startbesked tas avgift ut efter nämndens beslut. Om sär­ skilt beslut inte fattats i ärendet tas avgift ut när beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Denna taxa gäller för kommunens bygglov -, kart- och mätningsverksamhet samt geografisk information.

Avgift. Stockholm. Avgift. HANINGE. ALBATROSSVÄGEN 66.